Proceso electoral 2023 - 2027

Calendario electoral aprobado pola asamblea xeral extraordinaria do 4 de maio do 2023:

  • Inicio do proceso electoral: 5 de maio
  • Presentación de candidatura/s a presidente de AFAC: dende o 5 de maio ás 10.00 ao 15 de maio ás 14.00
  • Plazo de reclamación y susanación de documentación presentada por parte da/s candidatura/s: dende o 15 de maio ás 15.00 ao 18 de maio ás 14.00
  • Resolución de reclamacións presentadas e aprobación/publicación de candidatura/s: 19 de maio
  • Asamblea xeral para a súa constitución formal e elección de presidente: 22 de maio ás 19.30 na primera convocatoria e ás 20.00 na segunda convocatoria no salón de actos do Complexo Deportivo de Elviña.

Resolucións xunta electoral

 Acta xunta electoral 15 de maio do 2023

 Acta xunta electoral 18 de maio do 2023

Convocatoria asamblea xeral

Requisitos para ser presidente/a

  • Presentación en tempo e forma como marca o calendario electoral da candidatura.
  • Aportación da certificación emitida polo Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia conforme é directivo dun club asociado a AFAC.
  • Que o club AFAC teña máis dun ano de asociación coa entidade.
  • Non incurrir en ninguna das causas legais establecidas que lle imposibiliten desarrollar as súas funcións.