A AFAC para recoñecer e premiar o ESFORZO, AMOR e SACRIFICIO das persoas e entidades que fan posible o desenvolvemento das nosas competicións e eventos, tanto dende postos directivos como de entidades, clubes, xogadores, técnicos, árbitros, médicos, masaxistas, medios de difusión, colaboradores, etc.; conta cun Regulamento de Premios e Recompensas que se fan entrega en cada Cea AFAC Fin
de Temporada.

Todo aquel club que queira propoñer algún premio ou recompensa para la Cea AFAC Fin de Temporada 2022-2023, deberá facelo por escrito, detallando as xustificacións ou méritos contraídos, e dirixidos á Xunta Directiva da A.F.A.C. antes do xoves 15 de xuño do 2023. Recordamos que cada club só pode presentar unha proposta.